Page 2 - Waarom kiezen wij voor (kinder)volksdans?
P. 2

Muzikale vorming

(Kinder)volksdans speelt een belangrijke rol in de muzikale vorming
van een kind. De muziekpedagogie zegt dat muzikale opvoeding
volksmuziek als uitgangspunt moet hebben. De volksmuziek spreekt
het kind immers direct aan omdat ze eenvoudig is en omdat ze wortelt
in brede lagen van de samenleving. Ook de kindervolksdans wordt
begeleid door werkelijke volksmuziek met toevoeging van een
kinderlijke, nadrukkelijke tekst. Daarbij moeten de bewegingen
eenvoudig zijn en aangepast aan het volkslied.

Als de dans een logische en duidelijke structuur heeft, ondersteunt het
dansritme het muzikale ritme. Hierdoor wordt de ritmische vorming
sterk in de hand gewerkt. Dit ritmische element kan nog benadrukt
worden als men beschikt over Orff-instrumenten of vindinstrumenten.
Een muzikaal geschoolde kracht kan zelfs eenvoudige melodische
ostinato toevoegen, die uitgevoerd kunnen worden op xylofoons,
metallofonen of klokkenspellen. Het belangrijkste blijft de eenvoud,
waardoor de muzikale structuur duidelijk blijft en het ritmische schema
niet vertroebeld wordt door een overladen spel van zang en tegenzang.

Ook op het gebied van melodisch beleven kan de (kinder)volksdans
een stevige steun betekenen. Waar het muzikale ritme ondersteund
wordt door de passen, vindt de melodie haar uitdrukking in de
dansfiguur. De melodische opbouw van een lied zal veel directer en
intenser door een kind worden aangevoeld als die bouw in een
dansvormentaal zijn weerspiegeling vindt. De dansvorm moet altijd
hand in hand gaan met de muzikale onderstreping: beide zijn als het
ware uitingen van eenzelfde bezieling, elk op een verschillend terrein
uitgedrukt.

Ontluiken van een esthetisch gevoel

De (kinder)volksdans draagt bij tot het ontluiken van
een esthetisch gevoel. Een harmonische
passencombinatie, mooi uitgewerkte en
uitgebalanceerde dansfiguren en een rijkdom aan
dansvormen op een verantwoorde muzikale
achtergrond, scheppen een atmosfeer van
schoonheid. In ballet wordt deze schoonheid
nagestreefd door bewegingen voor het hele lichaam
(armen- en handenspel, hoofdbewegingen, benen- en
voetenspel). Voor jonge kinderen is dit meestal niet in
aan de orde.

                       2 www.danskant.be
   1   2   3   4   5   6