Page 5 - Waarom kiezen wij voor (kinder)volksdans?
P. 5

Ontwikkeling van de eigen
persoonlijkheid.

Misschien wekt wat voorafgaat de indruk dat met de
volksdansbeoefening een nivellering wordt nagestreefd, waardoor
impulsieve en vooruitstrevende krachten in hun normale evolutie
zouden afgeremd worden en de vrijgekomen energie zou opgebruikt
worden aan het optrekken en bijwerken van elementen, die in dit
opzicht een achterstand vertonen. Zoiets mag en kan natuurlijk het
doel niet zijn van de opvoeding. De vrijgemaakte krachten moeten
opnieuw geïnvesteerd worden in verdere ontwikkeling van de eigen
persoonlijkheid.

Deze krachten moeten enkel soms geheroriënteerd worden, waardoor
de individuele vorming niet egocentrisch gezicht wordt, maar steeds
gezien wordt met het einddoel een bruikbaar element te leveren voor
de samenleving. Het afreageren van deze surplus krachten is mogelijk
dankzij het gebruik van creatieve opleidingsmethodes.

Tegengif tegen passief te ondergaan

De (kinder)volksdans is één van de technieken (en
waarschijnlijk één van de sterkste!) waarover de
opvoeding beschikt als tegengif tegen de om zich heen
grijpende tendens om alles passief te ondergaan. Door
de verdere technische evolutie ontsnapt ook het kind
niet aan deze strekking, die een ontaarding betekent
van de menselijke persoonlijkheid. Het kind trekt zich
graag terug in zijn eigen wereld van fantasie en illusie.

                                       5 www.danskant.be
   1   2   3   4   5   6