Page 6 - Waarom kiezen wij voor (kinder)volksdans?
P. 6

Mondiale vorming

En ten laatste, maar minstens even belangrijk: (kinder)volksdans wil
mondiale vorming, wereldoriëntatie en wereldburgerschap bij kinderen
promoten. Mondiale vorming is een gemeenschappelijke noemer voor
activiteiten en thema’s over internationale verhoudingen en
ontwikkelingseducatie, vredeseducatie, mensenrechteneducatie,
duurzame ontwikkeling en interculturaliteit.
Danskant voorziet daarom bij alle programma’s kinderdans heel wat
achtergrondinformatie over de dansen. Ze worden in een context
aangeboden, waardoor kinderen op een speelse en dansante wijze
wereldburgers kunnen worden.

                       6 www.danskant.be
   1   2   3   4   5   6