Boek een docent: vorming

Vorming: Dat wil zeggen dat de dansdocent het programma (thema) aanleert met als doelstelling dat de deelnemers aan deze vormingsactiviteit daarna zelf aan de slag kunnen om dit dansprogramma door te geven.Hop en... dans je job!

Dansen met peuters en kleuters: thema beroepen


hop en dans In de kleuterschool wordt meestal thematisch gewerkt: het spel en de activiteiten die worden aangeboden, zijn vaak aan een bepaald onderwerp verbonden.

De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kleuter.

Het is ook een sociaal proces en de kleuter krijgt hierbij veel mogelijkheden om te experimenteren.

Binnen de opzet van een thema kunnen relaties gelegd worden met verschillende leergebieden, zoals taal, wiskunde, lichamelijke opvoeding, wereldoriëntatie, muzische vorming enz.


Tijdens de lessen lichamelijke ontwikkeling of bewegingsopvoeding kan een thema eveneens aan bod komen.

Wij geven hierbij het thema ‘beroepen’ dansant vorm. Enkele beroepen, bijvoorbeeld de wasvrouw, de kok, de boer, de piloot, de poetsvrouw of de stewardess worden verder uitgediept in beweging. Vooral specifieke bewegingen die eigen zijn aan het beroep, komen zo uitgebreid onder de aandacht. Sommige bewegingsmomenten zijn eerder geschikt voor peuters, terwijl andere geschikt zijn voor een derde kleuterklas.


De dansen vinden hun oorsprong soms in een folkoredans, zoals bijvoorbeeld een schoenmakersdans uit Tsjechië (Sevcovski). De kleuters kunnen tijdens deze dans kennismaken met een volksdans uit een ander land. De bewegingen die de schoenmaker maakt bij het herstellen van schoenen en de werktuigen die hij hiervoor gebruikt, worden hierbij betrokken.

Andere dansen worden dan weer nieuw ontworpen (De keukenrap) en sluiten eerder aan bij hedendaagse muziek. Een eenvoudige kinderdans zoals ‘Hoe zaait de boer ?’ laat de kleuters dan weer dansant kennismaken met bewegingen die door de boer uitgevoerd worden tijdens het proces van zaaien tot brood (o.a. zaaien, maaien, binden, malen, bakken en eten). Vaak wordt er bij de dansen ook gezongen.


We hopen met de samenstelling van dit programma vooral veel dans- en bewegingsplezier te geven aan alle begeleiders en hun kinderen.

Programma

Koning: De koning marcheert, Kok/Bakker: Keukenrap, Straatveger: Troep rapen, Straatveger: Troep vegen, Poetsvrouw: Klus geklaard, Schoenlapper: Sevcovski, Bakker: De Bakkersvrouw, Muzikant: De Muzikantjes, Veerman : Pour passer le Rhône, Boer : Hoe zaait de boer, Postbode: Brief uit Spanje, Notenverkoper: Piñon Piñon, Taxichauffeur: Vroem…..Tuutuut, Piloot: Vliegreis, Piloot : Folk, Piloot : Vliegreis, Piloot : Klokhouse, Piloot : Vliegreis, Piloot : Latino, Piloot : Vliegreis, Dokter: Plik plak pleister, Machinist: Tsjoek tsjoek, Machinist: Het treintje, Koetsier: Ri ra roets, Kapitein: Dronken zeeman, Horlogemaker: Sja’on ben chajil, Wasvrouw: Sokken wassen

Prijskaartje

€ 5 per deelnemer per begonnen uur (per sessie), EN minimum € 100 per uur. (minimaal € 300 in totaal)
Deze prijs is all-in (lesgelden, verplaatsingskosten, gebruik muziekinstallatie). Didactisch materiaal kan ter plaatse gekocht worden.

Doe een aanvraag

Doelgroep

Voor begeleiders van:
Peuters en kleuters

Praktisch

Duur: 3 uren
Aantal deelnemers:
Minimum 12 deelnemers/Maximaal 25 deelnemers

Te voorzien

Via de inrichter: proper lokaal met voldoende dansruimte
Deelnemers: sportieve vrijetijdskledij en aangepast schoeisel om te dansen