Boek een docent: vorming

Vorming: Dat wil zeggen dat de dansdocent het programma (thema) aanleert met als doelstelling dat de deelnemers aan deze vormingsactiviteit daarna zelf aan de slag kunnen om dit dansprogramma door te geven.



Pannenkoekjes in het bos

Een programma kleuterdans voor iedereen die kleuters met deze dansvormen wil boeien. Waarbij we vooral denken aan mensen die het basismateriaal willen leren kennen.

Tijdens de groei en ontwikkeling van peuter naar kleuter verandert er veel. Het lichaamsbesef groeit, de motoriek verfijnt, het kind gaat zich meer richten op en gaat samenspelen met anderen. Dit betekent voor de dans grote veranderingen. Tijdens het dansen ontdekt het kind een scala aan nieuwe bewegingen.

Het is eigenlijk hetzelfde als met taal, als je meer woorden kent, heb je meer mogelijkheden om je uit te drukken en kun je jezelf verfijnder uit drukken. Wat ook fantastisch is bij deze leeftijd, is het sa-menwerken in dans. Dit biedt nieuwe mogelijkheden. We werken in het dansproject Kleuterdansbasics oa aan volgende pedagogische kwaliteiten:

  • goed leren lopen en rennen
  • fijne en grove motoriek
  • lichaamscontrole
  • binnendringen in de wereld (mensen, dingen)
  • hanteren van mensen en gedachten
  • zelfwaardering
  • vervolmaking van de taal
  • beginnend speels omgaan met taal
Dansen met kleuters is het aanbieden van muziek die kinderen zodanig inspireert dat ze als het ware niet stil kunnen zitten. Wanneer kinderen door de muziek geboeid worden kan je hun fantasie prikkelen zodat er allerlei bewegingsmogelijkheden ontstaan.

Bij dit project werken we aan een aantal vastgelegde (eind)vormen. Waarbij we aandacht hebben voor: het actief leren luisteren naar muziek, het ontdekken van de ruimte, het leren inschatten van afstanden, het leren omgaan met de andere en de groep…. En nog zoveel meer!

De twee belangrijkste elementen bij dit vormingsproject worden gevormd door enerzijds het repertoire en anderzijds de methodiek. Het is de bedoeling dat de deelnemers na het volgen van dit project nadien zelf aan de slag kunnen met het aangeboden materiaal.





Prijskaartje

€ 5 per deelnemer per begonnen uur (per sessie), EN minimum € 100 per uur. (minimaal € 300 in totaal)
Deze prijs is all-in (lesgelden, verplaatsingskosten, gebruik muziekinstallatie). Didactisch materiaal kan ter plaatse gekocht worden.

Doe een aanvraag

Doelgroep

Voor begeleiders van:
kleuters

Praktisch

Duur: 3 uren
Aantal deelnemers:
Minimum 12 deelnemers/Maximaal 25 deelnemers

Te voorzien

Via de inrichter: proper lokaal met voldoende dansruimte
Deelnemers: sportieve vrijetijdskledij en aangepast schoeisel om te dansen