Boek een docent: vorming

Vorming: Dat wil zeggen dat de dansdocent het programma (thema) aanleert met als doelstelling dat de deelnemers aan deze vormingsactiviteit daarna zelf aan de slag kunnen om dit dansprogramma door te geven.Swingend zitten


Zitdans: Zitdansen worden uitgevoerd op een stoel. De bewegingen worden door iedere deelnemer naar eigen vermogen uitgevoerd.

Meestal wordt hierbij een kringopstelling gebruikt, zodat alle deelnemers de begeleider goed kunnen zien en omdat dit een gezellige sfeer creëert.

Zitdansen is bruikbaar voor minder mobile mensen, ouderen, verstandelijk gehandicapten. Bij ouderen worden de bewegingen langzamer uitgevoerd en beperken de bewegingen zich tot enkele verschillende bewegingen per dans.

Combinatiedans: Hierbij wordt de dans uitgevoerd door zittende dansers (zitdansers) en bewegende dansers (voetdansers). Het persoonlijk contact wordt gestimuleerd: De voetdanser kan zich verplaatsen rond de zitdansers, hij kan de zitdanser gemakkelijk aanraken,… Men kan binnen het verzorgingstehuis de groep zelf verdelen in voet- en zitdansers. Er moeten dan wel voldoende personen zijn die zich nog vrij vlot kunnen bewegen. Een andere mogelijkheid kan zijn dat de groep voetdansers gevormd wordt door het aanwezige personeel of door vrijwilligers of waarom niet een seniorendansgroep of de kleuters uit het plaatselijke schooltje uitnodigen?

Dansen met materiaal: In een thematische les waarbij het materiaal centraal staat ( bijvoorbeeld washandjes, tennisballen, sjaaltjes) worden de deelnemers uitgenodigd om associaties te zoeken bij dit materiaal. Waar doet dit materiaal hen aan denken? Wat kan je er allemaal mee doen? De deelnemers mogen hierbij vrij vertellen (en genieten van) over hun herinneringen en ervaringen die dit materiaal bij hen naar boven brengt. Daarna wordt het materiaal gedurende een les van ongeveer een half uur tot 45 minuten gebruikt in allerlei oefen- en spelvormen om uiteindelijk verwerkt te worden in een gestructureerde dans. Het plezier staat bij deze lessen centraal.

Bij al de bovenstaande vormen is het mogelijk om een groep kinderen uit te nodigen samen met de ouderen ( misschien wel hun grootouder?) te komen dansen.

Zorg dan voor extra begeleiding zodat je er niet alleen voor staat om deze kinderen én ouderen te begeleiden.

Prijskaartje

€ 5 per deelnemer per begonnen uur (per sessie), EN minimum € 100 per uur. (minimaal € 300 in totaal)
Deze prijs is all-in (lesgelden, verplaatsingskosten, gebruik muziekinstallatie). Didactisch materiaal kan ter plaatse gekocht worden.

Doe een aanvraag

Doelgroep

Voor begeleiders van:
zittende dansers

Praktisch

Duur: 3 uren
Aantal deelnemers:
Minimum 12 deelnemers/Maximaal 25 deelnemers

Te voorzien

Via de inrichter: proper lokaal met voldoende dansruimte
Deelnemers: sportieve vrijetijdskledij en aangepast schoeisel om te dansen