Boek een docent: vorming

Vorming: Dat wil zeggen dat de dansdocent het programma (thema) aanleert met als doelstelling dat de deelnemers aan deze vormingsactiviteit daarna zelf aan de slag kunnen om dit dansprogramma door te geven.Volksdansbasics


Je hoort wel eens zeggen; volksdansen is niet meer van deze tijd. Gelukkig maar denk ik dan. Als ik soms kijk naar hedendaagse dansers die nog wel in een groep staan maar eigenlijk vooral individueel hun ding doen, dan stel ik mezelf dikwijls de vraag; zouden ze dat nu wel plezant vinden? Want als je hun gezicht bekijk dan kan je dat daar zeker niet zien. Interactie met andere dansers in hun groep is er eigenlijk ook zo goed als niet meer bij.

En het klopt inderdaad, de meeste volksdansen zijn jaren oud, soms zelfs eeuwen oud. Doorgegeven van de ene generatie op de andere. En net dat gegeven maakt volksdansen zo sterk. Een dansvorm die zoveel jaren later nog volop voor dansplezier kan zorgen is anders dan de hedendaagse dansvormen. Maar dat willen we nu net bereiken. Mensen weer samenbrengen en plezier in het bewegen en muziek beleven aanwakkeren.

Ik ben vooral blij dat Danskant nog durft investeren in volksdans. Tegen de stroom ingaan van ons huidig individualisme en ook wel eens een neus zetten naar het platte commerciële gefriemel dat je nu dikwijls ziet.

Het woord volksdans is eigenlijk niet zo oud. Het kwam pas rond 1925 onze taal binnen. In een gewoon woordenboek kan je over de term volksdans meestal maar een zeer onvolledige en niet correcte omschrijving vinden (zoals bijvoorbeeld uit Van Daele's Groot woordenboek hedendaags Nederlands: 'volksdans (de - m) folkloristische dans, uitgevoerd door een groep die gewoonlijk opgebouwd is uit paren, op karakteristieke muziek.). Het zal je als lezer intussen wel duidelijk zijn dat volksdans meer dan dit is.

Bij Danskant vzw staat dansplezier en dansbeleving voorop. Een technische bagage vooraf is niet noodzakelijk waardoor deze dansvormen gemakkelijk toegepast kunnen worden binnen het jeugdwerk en het onderwijs. Met dit programma mikken we op de doelgroep tieners.

Prijskaartje

€ 5 per deelnemer per begonnen uur (per sessie), EN minimum € 100 per uur. (minimaal € 300 in totaal)
Deze prijs is all-in (lesgelden, verplaatsingskosten, gebruik muziekinstallatie). Didactisch materiaal kan ter plaatse gekocht worden.

Doe een aanvraag

Doelgroep

Voor begeleiders van:
+10 jarigen

Praktisch

Duur: 3 uren
Aantal deelnemers:
Minimum 12 deelnemers/Maximaal 25 deelnemers

Te voorzien

Via de inrichter: proper lokaal met voldoende dansruimte
Deelnemers: sportieve vrijetijdskledij en aangepast schoeisel om te dansen