Bevraging n.a.v. opmaak beleidsnota 2018-2021

Danskant vraagt 10 minuten van jouw tijd. Op 1 januari 2017 moet Danskant bekend maken wat ze allemaal zal uitvoeren tussen 1 januari 2018 en 31 december 2021. Het is voor jou dat Danskant al haar medewerkers inzet. En daarom vernemen we graag van jou waar wij in de komende beleidsperiode moeten op inzetten.

Danskant vraagt 10 minuten van jouw tijd. Op 1 januari 2017 moet Danskant bekend maken wat ze allemaal zal uitvoeren tussen 1 januari 2018 en 31 december 2021. Het is voor jou dat Danskant al haar medewerkers inzet. En daarom vernemen we graag van jou waar wij in de komende beleidsperiode moeten op inzetten.

Je krijgt van ons 45 voorstellen voorgeschoteld waar Danskant zich op wil focussen. Je geeft op een schaal van 1 tot 5 aan hoe belangrijk jij die mogelijkheden vindt. Bij elke vragengroep heb je ook vrijblijvend de mogelijkheid om opmerkingen, toelichting of suggesties te geven.

Er zijn 51 vragen in deze enquête.