Aansluiten dansgroep


Met het invullen van dit formulier kan je je groep aanmelden bij Danskant vzw. We gebruiken deze gegevens bij een eerste kennismaking. Nadien nemen we met jou contact om verdere afspraken te maken. Meer informatie over onze groepsaansluitingen kan je lezen in deze PDF.Over de groep
Contactpersoondd/mm/jjjj@


Opmerkingen

Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt Danskant vzw alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet Danskant vzw aan de privacywetgeving.