JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.Onze doelgroepen

Onze Cursussen richten zich enerzijds tot leidinggevende personen in het jeugd- en jongerenwerk, opvoeders, dansleiders, buurtwerkers, jeugdhuis animatoren, monitoren voor speelplein, jeugdatelier- en vakantiewerking.
 
En anderzijds richten wij ons ook rechtstreeks tot bepaalde leeftijdsgroepen en iedereen die zich gewoon voor dansen interesseert.
 

Hoe inschrijven ?

Inschrijven voor onze activiteiten kan je uitsluitend op individuele basis. Dwz met opgave van volledige naam, adres en geboortedatum. Indien een organisatie voor eigen leden of medewerkers wenst in te schrijven en de factuur dus niet aan de deelnemer zelf moet gestuurd worden dan dient dit vooraf meegedeeld te worden. Voor een eventuele herfacturering nadien met een ander adres wordt er 10,00 euro extra administratiekosten aangerekend.
 
  • Om de kwaliteit van onze activiteiten te bewaken is het verplicht om vooraf in te schrijven.
  • Je inschrijving is geldig van zodra ook je betaling gedaan is NADAT je van ons een factuur ontving. Let wel: zelfs bij niet betaling rekenen we kosten aan bij annuleren. (zie verder)
  • Het inschrijven voor een activiteit wordt afgesloten 7 dagen voor de datum van de activiteit. (bij een reeks sluiten we de inschrijvingen af 7 dagen voor de eerste dag van de reeks)
  • Er moeten minstens 8 deelnemers zijn om een bijscholing te laten doorgaan. Hierbij houden we enkel rekening met deelnemers die reeds hun betaling deden.

Betalingen

De storting van het cursusgeld kan enkel op ons rekeningnummer: 230-0210081-96 van Danskant vzw.
Voor een eventuele herfacturering nadien met een ander adres wordt er 10,00 euro extra administratiekosten aangerekend.
 
Opleidingscheques: Onze bijscholingen en cursussen komen niet in aanmerking voor het gebruik van Opleidingscheques.
 

Annulatie

Enkel voor Cursussen met een volpension verblijf kan je bij annulatie (minimum 14 kalenderdagen voor de aanvang) de bijdrage, verminderd met 15,00 euro inschrijvingskosten, uitsluitend schriftelijk (brief, mail, fax) terugvragen.
 
Annulaties kunnen enkel op ons secretariaat gemeld worden. Indien je annuleert vanaf 14 kalenderdagen voor de aanvang van de activiteit, kan je nog slechts een deel van de bijdrage terugvragen (de kosten voor het verblijf + 50% van de resterende bijdrage worden ingehouden).
 
Bij annulatie minder van 24 u voor de aanvang, zien we ons genoodzaakt de volledige deelnameprijs aan te rekenen.
 

Klank- & beeldopnames

Er worden tijdens onze Cursussen geen klank- of beeldopnames door de deelnemers zelf toegestaan. Voor bepaalde Cursussen voorziet Danskant zelf een video-opname (deelnemers kunnen dan ter plaatse intekenen op een kopij van deze opname die hen na de cursus toegestuurd wordt).
 

Portretrecht

Tijdens Danskant Cursussen of kampen waaraan Danskant meewerkt, kunnen foto’s en/of videobeelden genomen worden waarop uzelf en/of uw kind(eren) mogelijks te zien zullen zijn. Deelname aan Danskant kampen of cursussen betekent dat u toestemming verleent dat Danskant vzw deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn dragers, zoals o.m. website, tijdschriften en folders, publiceert. Deze beelden mogen op geen enkele manier door derden verder verspreid worden.
 

Informatie

Je kan ons bereiken op het landelijk secretariaat van maandag tot donderdag tussen 9 en 16 u. en op vrijdag van 9 tot 12 u.
Danskant vzw
Stationstraat 31
2800 Mechelen
015/63 93 83
info@danskant.be
 

Danskant-dienstverlening

Naast de Cursussen die Danskant zelf organiseert, verzorgt Danskant met een team gemotiveerde dansdocenten ook vormings- en animatieprojecten in het kader van uw organisatie of school. Neem hiervoor contact met ons !
 

Didactisch materiaal

Danskant tracht in de mate van het mogelijke voor alle cursussen ook degelijk didactisch materiaal ter beschikking te hebben.
Bestellingen kunnen NIET worden teruggestuurd en/of omgeruild.
Al onze zendingen gaan via Bpost en worden netjes en veilig verpakt. Verzendingskosten worden aangerekend. Bij je bestelling zal je de factuur vinden met de prijs van je bestelling + de verzendingskosten. (Postzegel, Pakje, behandeling)

Copyright

© Niets uit onze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.