JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Boek Bewegingsexpressie in de kleuterklas
Bewegingsexpressie behoort tot het leerplan muzikale opvoeding en wordt op sommige scholen door kleuterleerkrachten en op andere scholen door LO leerkrachten die het mee in hun lessenpakket nemen, gegeven. Maar wat is dat nu juist bewegingsexpressie of dansexpressie? Hiervoor verwijs ik graag naar een citaat uit het leerplan OVSG beweging (maar het zou uit eender welk onderwijsnet kunnen komen). In hun visie op bewegingsexpressie schrijven ze het volgende: Bij bewegingsexpressie liggen de bewegingen niet vooraf vast, maar worden door de uitvoerder zelf gemaakt. Het zijn natuurlijke bewegingen van het lichaam, door iedereen uitgevoerd naar eigen maat en kunnen. In geval van bewegen met kinderen zijn het dus bewegingen die het kind op dat moment van zijn ontwikkeling aankan. Toch is het niet zo dat bewegingsexpressie erin zou bestaan een muziekje te spelen en te zeggen: “Doe maar iets! ... Al wat je wil.” Ook bij beweging wordt er geleerd. De begeleider geeft bewegingsopdrachten. Dat wil zeggen dat de begeleider een bepaalde manier van bewegen aangeeft zodat iedereen op zijn eigen manier binnen een bepaald bewegingskader kan exploreren. Op die manier wordt ook geëxperimenteerd met verschillende bewegingsmogelijkheden. De bedoeling is om zo te komen tot het opbouwen van een gevarieerde eigen bewegingstaal.

Hoe je als leerkracht deze bewegingsopdrachten voor 4- en 5-jarigen kan invullen staat in dit boek beschreven. Drie leerkrachten met een expertise in bewegingsexpressie voor 4-5 jarigen bundelden hun beste lessen bewegingsexpressie en hier is het resultaat. Een boek om bewegings- en dansexpressie nog meer in te burgeren in de kleuterklas. An-Sofie Maes, Lieselot Frencken en Geert Leysen geven in dit boek eigen lessen weer. Gevarieerde lessen, die elk op hun manier geschreven zijn en waarbij bewust rekening werd gehouden met de lesstructuur eigen aan de lesgever. Aan u om uit te zoeken, welke lesstructuur u het meest ligt.

In de 25 beschreven themalessen kan je alle leerplandoelen voor de oudste kleuters terugvinden. Goed voor een heel jaar lesplezier waar de dansbewegingen van de kleuters centraal staan. Ze zullen doorheen het jaar op verschillende manieren leren hoe ze zelf een eigen dansverhaal maken met aandacht voor verschillende bewegingskwaliteiten. Dit aan de hand van creatieve bewegingsverhalen, ritme-oefeningen, improvisatie of juist ingestudeerde oefeningen, … De lessen duren +/- 50 minuten zodat er voldoende lang met de doelen aan de slag kan worden gegaan.

Tot slot, de lessen bouwen niet op. Elke les staat los van elkaar en zorgt er dus voor dat je de themales aan bod kan laten komen wanneer net dat thema centraal staat in de klas.

Klanten die dit artikel kochten, kochten ook