Inleiding

logo docEen huishoudelijk reglement is een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Een vereniging of stichting moet beschikken over statuten, het opstellen van een huishoudelijk reglement is niet verplicht. Niettemin kiezen bijna alle verenigingen en stichtingen ervoor een huishoudelijk reglement te maken.

Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de statuten. Dit wil zeggen dat de statuten gehanteerd worden, zodra het huishoudelijk reglement daarmee in tegenspraak zou zijn.

De Algemene vergadering van Danskant vzw. geldig bijeen op 9 maart 2013, heeft haar Huishoudelijk reglement herwerkt en vervangen door onderstaande tekst. Hierdoor vervallen alle vroegere publicaties.

Artikel 1. Het huishoudelijk regelement

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing na de bepalingen van de Wet betreffende de verenigingen zonder Winstoogmerk van 2 MEI 2002 en de uitvoeringsbesluiten hieromtrent en na de bepalingen in de statuten van Danskant.

Artikel 2. Het statuut van de Danskant medewerker

1. Definitie:

Vrijwillige medewerkers die binnen het kader van Danskant betrokken zijn bij het realiseren van onze missie en doelstellingen worden “Danskant medewerkers” genoemd. Zij worden door Danskant gevraagd omwille van hun deskundigheid en ervaring.

2. Erkenning:

Een vrijwillige medewerker wordt als “Danskant medewerker” erkenning verleend door de Raad van Bestuur van de vereniging. De Raad van bestuur kan deze erkenning op elk moment intrekken. De vrijwillige medewerker ondertekent hiervoor de statuten en dit huishoudelijk reglement van de vereniging.

3. Rechten en plichten van de “Danskant medewerker”:

 

4. Rechten en plichten voor Danskant t.o.v. de vrijwillige medewerker.

 

5. Vergoedingen voor vrijwilligers

De vrijwillige medewerkers bij Danskant ontvangen een dagvergoeding volgens de wettelijk vastgelegde bedragen (jaarlijks geïndexeerd). Op 1 januari 2012 is dat maximum 31,44 euro per dag met een begrenzing van 1257,51 euro op jaarbasis. Voor de km-vergoeding is dat 0,3352 euro per km

Artikel 3 : Danskant groepen

Danskant heeft als landelijk erkende jeugdvereniging tot doel om haar programma's zo ruim mogelijk te verspreiden. Door groepen aan te sluiten wil Danskant meer lokale werkingen stimuleren en begeleiden.

Voor wie is dit bedoeld ?

Iedereen die zich wil inzetten voor een lokale of regionale werking met een doelgroep die zich vooral situeert tussen 3 en 30 jarigen kan een beroep doen op onze ondersteuning via een groepsaansluiting.

Wat verwachten wij ?

 

Wat bieden wij aan als ondersteuning ?

Leden en leiding worden door Danskant vzw verzekerd (enkel deze leden en leiding die terug te vinden zijn op de ledenlijst en docentlijst.

Aangesloten groepen kunnen gratis beschikken over een danskant.be websitenaam en daar koppelen we ook de nodige webruimte aan onder de voorwaarden van Fair use policy. Waaronder we verstaan dat de URL steeds duidelijk zichtbaar moet zijn in de adresbalk (http://groepsnaam.danskant.be). Koppelen van een eigen domeinnaam is dus niet mogelijk. We verstaan daaronder ook het normaal gebruik van webruimte door bijvoorbeeld grote fotoverzamelingen te koppelen en niet op onze server te hosten. We verstaan daaronder ook dat elke pagina van de groepswebsite onderaan linkt naar onze hoofdwebsite www.danskant.be

Voor alle Danskant danskampen door de groep mee ingericht ontvangen de ouders van deelnemers (jonger dan 12 jaar) een fiscaal attest door Danskant vzw uitgeschreven.

Informatie en ondersteuning ivm decreten van de Vlaamse overheid in verband met de sector jeugd met specifieke invloed op de groepswerking.

Het zoeken naar een geschikt danslokaal wordt aan de initiatiefnemers/dansleiders overgelaten. De onkosten voor lokaalgebruik, verplaatsingen en/of vergoedingen aan dansleiders dienen plaatselijk door de groep/ de dansleider geregeld te worden in onderlinge afspraak. Danskant komt dus niet tussen in de plaatselijke interne financiële aangelegenheden.

 

Artikel 4: Tijdelijke werkgroepen

Artikel 5: Permanente werkgroepen

Bij het schrijven van dit Huishoudelijk Reglement was er één permanente werkgroep actief nl. ‘het opleidingsteam’.

 

Artikel 6: Danskampen en of dansstages

 

Artikel 7: De Algemeen coördinator

De functie van Algemeen coördinator is materie van de Raad van Bestuur. En wordt ingesteld zolang de middelen dit toelaten want de Algemeen coördinator werkt onder een werknemersstatuut.

Taken van de Algemeen coördinator

 

Gedeelde taken van Algemeen coördinator en de Voorzitter van Danskant vzw

 

Artikel 8: Inzagerecht voor werkende leden

 

Artikel 9: Slotbepalingen

Betreffende de bijkomende bepalingen, hierbij niet opgenomen, worden achtereenvolgens toegepast:

1. de V&S wetgeving van 26 juni 2003
2. de statuten van Danskant vzw
3. het decreet van de Vlaamse Gemeenschap op het Vlaamse Jeugdbeleid