Danskant vzw is een landelijk erkende cultuureducatieve jeugdvereniging, ondersteund door de Vlaamse overheid. Danskant wil dans, muziek en beweging als educatieve en actieve cultuurbeleving verspreiden met als doel de persoonlijkheidsontplooiing, maatschappelijke integratie en participatie te bevorderen van kinderen en jongeren.

4de docentendag

 

Wij nodigen je uit voor de 4de docentendag op zaterdag 5 september 2015, van 10 uur tot 16 uur 30.

 

Op het programma staat onze nieuwe uitgave ‘Tussen Keulen en Parijs’

20 leuke dansen voor kleuters en kinderen van 3 tot 12 jaar.

 

Uitgenodigde dansdocenten kunnen er gratis naartoe!

Bijscholingen najaar 2015

 

Een aantal boeiende bijscholingen lonken jou dit najaar aan.  Zoals je van ons gewoon bent een vat voor leuke en verrassende dansen, programma's waar je de dag nadien reeds mee aan de slag kunt.

 

Dansanimator

 

Het eerste deel van de opleiding bij Danskant is bedoeld voor iedereen vanaf 16 jaar. Ze mondt uit in het attest “animator in het jeugdwerk”. Dat wil zeggen dat de opleiding dansanimator erop gericht is dat de cursisten:

voor een groep kunnen staan, een groep kunnen begeleiden en sturen, verantwoord met een groep kunnen werken, verantwoord hulp kunnen bieden bij allerhande probleemsituaties... Maar dan vanuit een dansante context.

 

Destelheide zondag 2 augustus 2015  tot en met vrijdag 7 augustus 2015

Lees meer

Inschrijven

Lees meer

Flyer bijscholingen najaar

Inschrijven 

Lees meer

Datum en uren

Inschrijven

Nieuw in onze webwinkel

 

Over ons

 

Danskant vzw is een landelijk erkende cultuureducatieve jeugdvereniging, ondersteund door de Vlaamse overheid.

Danskant wil dans, muziek en beweging als educatieve en actieve cultuurbeleving verspreiden met als doel de persoonlijkheidsontplooiing, maatschappelijke integratie en participatie te bevorderen van kinderen en jongeren.

Bijscholingen

 

Onze bijscholingen richten zich tot leidinggevende personen (vanaf 15 jaar) in het jeugd- en jongerenwerk, opvoeders, dansdocenten, buurtwerkers, jeugdhuisanimatoren, monitoren voor speelpleinwerking, jeugdatelier- en vakantiewerking, onthaalouders en begeleiders van buitenschoolse kinderopvang, leerkrachten, ...

Opleiding

 

Onze dansopleiding bestaat uit drie verschillende, autonome onderdelen.. (Dansanimator, Dansdocent, Dansinstructeur) Autonoom maar ook verbonden met elkaar. Je kan dus elk onderdeel afzonderlijk volgen en eindigen of je volgt de drie delen als één traject. Aan jou de keuze !

Lees meer Lees meer Lees meer

Danskampen

 

Onze Danskant-danskampen worden ingericht in extern of internaatsverband, in een kindvriendelijk en kindveilig jeugdverblijfcentrum in een natuurlijke en milieuvriendelijke omgeving.

Boek een docent

 

Danskant stuurt haar medewerkers uit voor minimaal drie aansluitende dansuren. Dit wil zeggen dat je zowel met één groep drie uur kan dansen (uiteraard kan dit niet met kinderen) of je deelt de drie aansluitende uren op met verschillende deelnemersgroepen.

Dansgroepen

 

Je kan in Vlaanderen op verschillende plaatsen gaan dansen bij groepen die onder onze vleugels werken.

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Webwinkel

 

Danskant vzw is uitgever en verdeler van kwaliteitsvol didactisch dansmateriaal. Uitgebracht onder de vorm van CD's (muziek speelt af op zowel gewone CD speler als op de computer), video's, DVD's, CDR (Deze bevatten zowel tekst als muziek, muziek speelt af op zowel gewone CD speler als op de computer, de teksten op de computer), eBooks (Deze bevatten tekst, geen muziek! Gebruiken op de computer) en handboeken.

 

Ga naar onze webwinkel

Hier vind je een overzicht van onze eigen didactische uitgaven

Danskant is lid van
De Ambrassade
bureau voor jonge zaken

Danskant vzw © 1938-2014, Stationsstraat 31/1, 2800 Mechelen - 015/63 93 83 - info@danskant.be

www.danskant.be - www.dansinvlaanderen.be - samenwerken.danskant.be - m.danskant.be